FO3DB
Tìm kiếm
Advanced
Sort Results by
Limit Results
ATK
MID
DEF
Mùa
WorkRate
Chân thuận
Chỉ số
Phong cách chơi
Chỉ số ẩn
Team Color
etc
Thể hình
Chiều cao (cm)min-max -
Cân nặng (Kg)min-max -
Tuổimin-max -
Skin Tone
HairColor
Positions Staff info boost 1 boost 2 boost 3
Technical Timothy Duncan Lực sút
Dứt điểm
Nhảy
Vô-lê
Quyết đoán
Sức mạnh
Chọn vị trí
Phản ứng
Sút xa
Vô-lê
Tầm nhìn
Lực sút
Quyết đoán
Dứt điểm
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Sút xoáy
Nhảy
Dứt điểm
Sức mạnh
Khéo léo
Tăng tốc
Technical Eric Jonhston Kèm người
Cắt bóng
Phản ứng
Tốc độ
Tăng tốc
Xoạc bóng
Tranh bóng
Rê bóng
Chuyền dài
Chuyền ngắn
Quyết đoán
Kèm người
Tạt bóng
Cắt bóng
Rê bóng
Giữ bóng
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Xoạc bóng
Tranh bóng
Nhảy
Dứt điểm
Sức mạnh
Khéo léo
Tăng tốc
Technical Jerry Wang Sút xa
Khéo léo
Giữ bóng
Phản ứng
Thể lực
Tốc độ
Tăng tốc
Tầm nhìn
Chuyền dài
Sút xa
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Quyết đoán
Dứt điểm
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Khéo léo
Nhảy
Dứt điểm
Sức mạnh
Khéo léo
Tăng tốc
Technical Julio Sebastian Giữ bóng
Thăng bằng
Khéo léo
Cắt bóng
Phản ứng
Kèm người
Xoạc bóng
Tranh bóng
Nhảy
Quyết đoán
Sức mạnh
Chọn vị trí
Đánh đầu
Chuyền dài
Quyết đoán
Cắt bóng
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Rê bóng
Giữ bóng
Khéo léo
Nhảy
Dứt điểm
Sức mạnh
Khéo léo
Tăng tốc
Technical Mark Reynolds Dứt điểm
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Tốc độ
Sức mạnh
Tăng tốc
Sút xa
Nhảy
Vô-lê
Tầm nhìn
Đánh đầu
Chuyền ngắn
Quyết đoán
Lực sút
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Thể lực
Sức mạnh
Nhảy
Dứt điểm
Sức mạnh
Khéo léo
Tăng tốc
Technical Eugene Franklin Chuyền dài
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Chọn vị trí
Thăng bằng
Rê bóng
Giữ bóng
Khéo léo
Chuyền dài
Sút xa
Tầm nhìn
Chuyền ngắn
Quyết đoán
Phản ứng
Rê bóng
Giữ bóng
Chọn vị trí
Phản ứng
Thể lực
Thăng bằng
Khéo léo
Nhảy
Dứt điểm
Sức mạnh
Khéo léo
Tăng tốc