FO3DB
Tìm kiếm
Advanced
Sort Results by
Limit Results
ATK
MID
DEF
Mùa
WorkRate
Chân thuận
Chỉ số
Phong cách chơi
Chỉ số ẩn
Team Color
etc
Thể hình
Chiều cao (cm)min-max -
Cân nặng (Kg)min-max -
Tuổimin-max -
Skin Tone
HairColor
Positions Staff info boost 1 boost 2 boost 3
Medical Debbie Canon Thể lực Thể lực
Thăng bằng
Thể lực
Thăng bằng
Boost mental status
Medical Juliana Turner Thăng bằng Thể lực
Thăng bằng
Thể lực
Thăng bằng
Boost mental status
Medical Training Staff
Medical Sierra McLaughlin Tốc độ Thể lực
Thăng bằng
Thể lực
Thăng bằng
Boost mental status
Chỉ số
Medical Emma WilKins Nhảy Thể lực
Thăng bằng
Thể lực
Thăng bằng
Boost mental status
Chỉ số
Medical Samuel Felix Rê bóng Thể lực
Thăng bằng
Thể lực
Thăng bằng
Boost mental status
Chỉ số
Medical Stella Kim Khéo léo Thể lực
Thăng bằng
Thể lực
Thăng bằng
Boost mental status
Chỉ số
Medical Favian Goff Phản ứng Thể lực
Thăng bằng
Thể lực
Thăng bằng
Boost mental status
Chỉ số