FO3DB
Tìm kiếm
Advanced
Sort Results by
Limit Results
ATK
MID
DEF
Mùa
WorkRate
Chân thuận
Chỉ số
Phong cách chơi
Chỉ số ẩn
Team Color
etc
Thể hình
Chiều cao (cm)min-max -
Cân nặng (Kg)min-max -
Tuổimin-max -
Skin Tone
HairColor
Positions Staff info boost 1 boost 2 boost 3
GK Alexander Cold TM bắt bóng Nhảy
Chuyền dài
TM đổ người
TM chọn vị trí
TM phản xạ
GK Ricardo Piero TM phát bóng Nhảy
Chuyền dài
TM đổ người
TM chọn vị trí
TM phản xạ
GK Cecil Vega TM bắt bóng Chọn vị trí
Phản ứng
TM đổ người
TM chọn vị trí
TM phản xạ
GK Jang Han TM phát bóng Chọn vị trí
Phản ứng
TM đổ người
TM chọn vị trí
TM phản xạ
GK Training Staff