FO3DB
Tìm kiếm
Advanced
Sort Results by
Limit Results
ATK
MID
DEF
Mùa
WorkRate
Chân thuận
Chỉ số
Phong cách chơi
Chỉ số ẩn
Team Color
etc
Thể hình
Chiều cao (cm)min-max -
Cân nặng (Kg)min-max -
Tuổimin-max -
Skin Tone
HairColor
Positions Staff info boost 1 boost 2 boost 3
Head Coach Sir Alexander Ferguson Sức mạnh Tốc độ
Penalty
Dứt điểm
Lực sút
Đá phạt
Chỉ số
Head Coach Louis van Gaal Tốc độ Chuyền dài
Chuyền ngắn
Tạt bóng
Khéo léo
Tăng tốc
Chỉ số
Head Coach Park Hang-Seo Tốc độ Rê bóng
Giữ bóng
Khéo léo
Sút xoáy
Tăng tốc
Chỉ số
Head Coach Jung Hae-seong Chuyền dài Đánh đầu
Nhảy
Chọn vị trí
Sút xa
Tầm nhìn
Chỉ số
Head Coach Kim Hyun-Tae Phản ứng Chọn vị trí
Quyết đoán
Nhảy
Cắt bóng
Sút xoáy
Chỉ số
Head Coach Hong Myung-Bo Sức mạnh Xoạc bóng
Cắt bóng
Tầm nhìn
Chọn vị trí
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Kim Tae-Young Dứt điểm Chọn vị trí
Vô-lê
Lực sút
Đá phạt
Khéo léo
Chỉ số
Head Coach Choi Jin-Cheul Quyết đoán Tranh bóng
Chuyền dài
Nhảy
Đánh đầu
Giữ bóng
Chỉ số
Head Coach Choi Yong-Soo Tranh bóng Xoạc bóng
Chọn vị trí
Tầm nhìn
Nhảy
Đánh đầu
Chỉ số
Head Coach Yoon Jong-Hwan Đánh đầu Chọn vị trí
Vô-lê
Nhảy
Khéo léo
Phản ứng
Chỉ số
Head Coach Hwang Sun-Hong Giữ bóng Chuyền ngắn
Chuyền dài
Tầm nhìn
Rê bóng
Đá phạt
Chỉ số
Head Coach Lee Min-Sung Sút xa Tạt bóng
Kèm người
Tầm nhìn
Cắt bóng
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Yoo Sang-Chul Lực sút Tranh bóng
Quyết đoán
Cắt bóng
Tạt bóng
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Joel McKeown Quyết đoán Tranh bóng
Chuyền dài
Nhảy
Đánh đầu
Giữ bóng
Chỉ số
Head Coach Luca Gordon Dứt điểm Chọn vị trí
Vô-lê
Lực sút
Đá phạt
Khéo léo
Chỉ số
Head Coach Barbara Eaton Sức mạnh Xoạc bóng
Cắt bóng
Tầm nhìn
Chọn vị trí
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Mikito Kotani Phản ứng Chọn vị trí
Quyết đoán
Nhảy
Cắt bóng
Sút xoáy
Chỉ số
Head Coach Lonnie Dombrowski Chuyền dài Đánh đầu
Nhảy
Chọn vị trí
Sút xa
Tầm nhìn
Chỉ số
Head Coach Joseph Evans Tốc độ Rê bóng
Giữ bóng
Khéo léo
Sút xoáy
Tăng tốc
Chỉ số
Head Coach Craig Howard Sức mạnh Tốc độ
Penalty
Dứt điểm
Lực sút
Đá phạt
Chỉ số
Head Coach Kasib Rahal Tốc độ Chuyền dài
Chuyền ngắn
Tạt bóng
Khéo léo
Tăng tốc
Chỉ số
Head Coach Cristoforo Conti Tranh bóng Xoạc bóng
Chọn vị trí
Tầm nhìn
Nhảy
Đánh đầu
Chỉ số
Head Coach Jude Stevenson Đánh đầu Chọn vị trí
Vô-lê
Nhảy
Khéo léo
Phản ứng
Chỉ số
Head Coach Reuben Macías Giữ bóng Chuyền ngắn
Chuyền dài
Tầm nhìn
Rê bóng
Đá phạt
Chỉ số
Head Coach Jenny Leavitt Sút xa Tạt bóng
Kèm người
Tầm nhìn
Cắt bóng
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Klaus Neudorf Lực sút Tranh bóng
Quyết đoán
Cắt bóng
Tạt bóng
Chuyền dài
Chỉ số
Head Coach Bum Kun Cha Tốc độ Nhảy
Dứt điểm
Sức mạnh
Khéo léo
Tăng tốc
Chỉ số