FO3DB
Tìm kiếm
Advanced
Sort Results by
Limit Results
ATK
MID
DEF
Mùa
WorkRate
Chân thuận
Chỉ số
Phong cách chơi
Chỉ số ẩn
Team Color
etc
Thể hình
Chiều cao (cm)min-max -
Cân nặng (Kg)min-max -
Tuổimin-max -
Skin Tone
HairColor
Head Coach Barbara Eaton
Boost 1
Sức mạnh
(몸싸움)
Boost 2
Xoạc bóng
(슬라이딩 태클)
Cắt bóng
(가로채기)
Tầm nhìn
(시야)
Chọn vị trí
(위치 선정)
Chuyền dài
(긴 패스)
Boost 3
Chỉ số
(스텟)