FO3DB
Tìm kiếm
Advanced
Sort Results by
Limit Results
ATK
MID
DEF
Mùa
WorkRate
Chân thuận
Chỉ số
Phong cách chơi
Chỉ số ẩn
Team Color
etc
Thể hình
Chiều cao (cm)min-max -
Cân nặng (Kg)min-max -
Tuổimin-max -
Skin Tone
HairColor
Head Coach Louis van Gaal
Boost 1
Tốc độ
(속력)
Boost 2
Chuyền dài
(긴 패스)
Chuyền ngắn
(짧은 패스)
Tạt bóng
(크로스)
Khéo léo
(민첩성)
Tăng tốc
(가속력)
Boost 3
Chỉ số
(스텟)