National Hero Debut

Neymar

LW89LM88
NHD|Brazil|
Lương18|175cm|64kg|Nhỏ|
FO4 Player - Neymar
 • Tốc độ94
 • Sút85
 • Chuyền79
 • Rê bóng95
 • Phòng thủ35
 • Thể lực62
  posnamefpovrsta
  LW
  FO4 Player - NeymarNeymar
  LW89LM88
  188983
  LW
  FO4 Player - NeymarNeymar
  LW82
  158273