Team color trong FIFA Online 4

TEAMATTRIBUTESCONDITION
Chelsea Lv1FWĐánh đầu+1Need 5 Chelsea players OVR 60+
Liverpool Lv1MFTăng tốc+1Need 5 Liverpool players OVR 60+
Manchester City Lv1MFRê bóng+1Need 5 Manchester City players OVR 60+
Manchester United Lv1FWSức mạnh+1Need 5 Manchester United players OVR 60+
Tottenham Hotspur Lv1FWRê bóng+1Need 5 Tottenham Hotspur players OVR 60+
Bayern München Lv1MFTạt bóng+1Need 5 Bayern München players OVR 60+
Borussia Dortmund Lv1FWPhản ứng+1Need 5 Borussia Dortmund players OVR 60+
Juventus Lv1DFKèm người+1Need 5 Juventus players OVR 60+
Napoli Lv1MFCh.ngắn+1Need 5 Napoli players OVR 60+
Roma Lv1MFSút xa+1Need 5 Roma players OVR 60+
AS Monaco Lv1DFĐánh đầu+1Need 5 AS Monaco players OVR 60+
Paris Saint-Germain Lv1FWGiữ bóng+1Need 5 Paris Saint-Germain players OVR 60+
Celtic Lv1DFCắt bóng+1Need 5 Celtic players OVR 60+
Anderlecht Lv1FWSút xa+1Need 5 Anderlecht players OVR 60+
SL Benfica Lv1FWChọn vị trí+1Need 5 SL Benfica players OVR 60+
FC Porto Lv1MFTốc độ+1Need 5 FC Porto players OVR 60+
Sporting CP Lv1FWTạt bóng+1Need 5 Sporting CP players OVR 60+
Atlético de Madrid Lv1DFXoạc bóng+1Need 5 Atlético de Madrid players OVR 60+
FC Barcelona Lv1MFGiữ bóng+1Need 5 FC Barcelona players OVR 60+
Real Madrid Lv1MFCh.dài+1Need 5 Real Madrid players OVR 60+
Feyenoord Lv1MFCắt bóng+1Need 5 Feyenoord players OVR 60+
Olympiacos CFP Lv1FWKhéo léo+1Need 5 Olympiacos CFP players OVR 60+
Beşiktaş Lv1DFLắy bóng+1Need 5 Beşiktaş players OVR 60+
Sevilla FC Lv1MFPhản ứng+1Need 5 Sevilla FC players OVR 60+
FC Basel Lv1MFThể lực+1Need 5 FC Basel players OVR 60+
Shakhtar Donetsk Lv1FWTăng tốc+1Need 5 Shakhtar Donetsk players OVR 60+
RB Leipzig Lv1FWTốc độ+1Need 5 RB Leipzig players OVR 60+
England Lv1MFCh.dài+1Need 5 England players OVR 60+
Belgium Lv1FWRê bóng+1Need 5 Belgium players OVR 60+
Denmark Lv1MFGiữ bóng+1Need 5 Denmark players OVR 60+
France Lv1FWGiữ bóng+1Need 5 France players OVR 60+
Germany Lv1FWCh.ngắn+1Need 5 Germany players OVR 60+
Iceland Lv1MFĐá phạt+1Need 5 Iceland players OVR 60+
Poland Lv1FWĐánh đầu+1Need 5 Poland players OVR 60+
Portugal Lv1FWChọn vị trí+1Need 5 Portugal players OVR 60+
Russia Lv1DFSức mạnh+1Need 5 Russia players OVR 60+
Spain Lv1MFCh.ngắn+1Need 5 Spain players OVR 60+
Sweden Lv1DFĐánh đầu+1Need 5 Sweden players OVR 60+
Switzerland Lv1MFThể lực+1Need 5 Switzerland players OVR 60+
Argentina Lv1FWTốc độ+1Need 5 Argentina players OVR 60+
Brazil Lv1FWThể lực+1Need 5 Brazil players OVR 60+
Uruguay Lv1FWDứt điểm+1Need 5 Uruguay players OVR 60+
Mexico Lv1FWPhản ứng+1Need 5 Mexico players OVR 60+
Australia Lv1MFLực sút+1Need 5 Australia players OVR 60+
Costa Rica Lv1FWSút xa+1Need 5 Costa Rica players OVR 60+
Croatia Lv1MFRê bóng+1Need 5 Croatia players OVR 60+
Iran Lv1DFXoạc bóng+1Need 5 Iran players OVR 60+
Japan Lv1MFTầm nhìn+1Need 5 Japan players OVR 60+
Korea Republic Lv1MFTạt bóng+1Need 5 Korea Republic players OVR 60+
Morocco Lv1DFQuyết đoán+1Need 5 Morocco players OVR 60+
Nigeria Lv1MFSức mạnh+1Need 5 Nigeria players OVR 60+
Panama Lv1DFCắt bóng+1Need 5 Panama players OVR 60+
Senegal Lv1MFTốc độ+1Need 5 Senegal players OVR 60+
Serbia Lv1MFLắy bóng+1Need 5 Serbia players OVR 60+
Tunisia Lv1MFQuyết đoán+1Need 5 Tunisia players OVR 60+
Peru Lv1MFSút xa+1Need 5 Peru players OVR 60+
Colombia Lv1MFTăng tốc+1Need 5 Colombia players OVR 60+
Saudi Arabia Lv1FWTạt bóng+1Need 5 Saudi Arabia players OVR 60+
Egypt Lv1FWTăng tốc+1Need 5 Egypt players OVR 60+
94's(FW) Lv1FWTăng tốc+1Need FW 5 players born in 1994 OVR 60+
94's(MF) Lv1MFRê bóng+1Need MF 5 players born in 1994 OVR 60+
94's(DF) Lv1DFLắy bóng+1Need DF 5 players born in 1994 OVR 60+