Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 11717 ครั้ง คนเล่น : 8807 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 7140 ครั้ง คนเล่น : 5637 คน
แพคไดมอนด์ฉลองครบรอบ 3 ปี Play! เล่นไปแล้ว : 7197 ครั้ง คนเล่น : 5696 คน
แพคแพลทีนัมฉลองครบรอบ 3 ปี Play! เล่นไปแล้ว : 0 ครั้ง คนเล่น : 0 คน
Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
VS
cf89st88lw89rw89
3.4B
cf 89 91 92 83 92 83 3351400000 900000000
cb 88 68 82 90 81 93 1888900000
VS
cb 88 58 85 86 67 92 4342200000 650000000
st 88 93 85 89 79 75 2897200000 1399900000
cdm 87 79 83 85 80 87 730100000
VS
rw87lw87cam86
1.2B
rw 87 90 91 85 93 88 1191800000
cb 87 31 78 81 54 92 318100000
gk 87 8 46 71 8 41 551000000
VS
lm86cm81cam85
1.2B
lm 86 79 91 83 89 89 1248900000
VS
rb86rm82cm82
1.2B
rb 86 60 89 85 80 91 1242600000
cb 86 59 84 87 64 88 4331400000
VS
cam86cm83lm86
346M
cam 86 83 84 80 85 87 346100000
cb 86 66 81 91 67 88 6649100000
st 86 92 81 87 77 84 272100000
st 86 88 83 87 88 75 205100000
st 86 92 84 90 77 82 7498700000 1906000000
VS
cf 86 90 84 74 91 82 193200000 678000000 100600000 271100000 105700000
cb 86 55 80 90 71 86 3858300000
cb 86 51 79 82 67 92 336900000
VS
st 86 91 90 78 87 82 393100000