Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập
กล่องดำ กัปตัน เพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 25809 ครั้ง คนเล่น : 14768 คน
แพคแพลตินัม กัปตันเพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 18877 ครั้ง คนเล่น : 11509 คน
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 10897 ครั้ง คนเล่น : 8227 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 6782 ครั้ง คนเล่น : 5057 คน
Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
VS
lw84cm82rw84cam84
54M
lw 84 77 81 63 87 84 54100000 93000000
VS
cf84st80rw84
91.9M
cf 84 86 82 71 89 79 91900000 199000000
VS
cb 84 61 76 87 76 87 190500000 700000000
st 83 87 78 84 73 81 53500000 260000000
st 83 89 81 87 74 78 298300000 630000000
st 83 86 85 83 84 73 78000000 357000000
VS
cm83cdm79
139M
cm 83 82 78 86 85 84 138500000 500000000
VS
lw 83 85 83 80 86 80 221700000 570000000
cdm 83 76 80 80 75 82 84100000 420000000
st 83 89 80 82 72 68 103700000 660000000
VS
lm82cm76cam81
113M
lm 82 76 86 74 83 84 113300000 700000000
VS
rb82cb81rwb82
120M
rb 82 55 84 81 77 87 119500000 380000000
gk 82 26 44 59 15 42 52500000 60000000
st 82 88 83 75 69 78 57800000 109000000
VS
cf 82 84 82 75 83 79 49800000 250000000
VS
cm 82 72 77 86 77 86 376800000 720000000
VS
cb82sw82
52.8M
cb 82 56 70 87 43 74 52800000 69000000
VS
cb 82 63 79 79 68 82 77200000 190000000
cb 82 29 74 77 50 85 48200000 130000000
gk 82 22 56 77 24 40 55800000 70000000