Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 8454 ครั้ง คนเล่น : 6479 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 5355 ครั้ง คนเล่น : 4045 คน
แพคไดมอนด์ฉลองครบรอบ 3 ปี Play! เล่นไปแล้ว : 5563 ครั้ง คนเล่น : 4250 คน
แพคแพลทีนัมฉลองครบรอบ 3 ปี Play! เล่นไปแล้ว : 0 ครั้ง คนเล่น : 0 คน
Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
VS
lw84cm82rw84cam84
29.5M
lw 84 77 81 63 87 84 29500000
VS
cf84st80rw84
53.4M
cf 84 86 82 71 89 79 53400000
VS
cb 84 61 76 87 76 87 288300000
st 83 87 78 84 73 81 32000000
st 83 89 81 87 74 78 449200000
VS
st 83 86 85 83 84 73 83600000
VS
cm83cdm79
174M
cm 83 82 78 86 85 84 173900000
VS
lw 83 85 83 80 86 80 288500000
VS
cdm 83 76 80 80 75 82 87600000
st 83 89 80 82 72 68 125900000
VS
lm82cm76cam81
145M
lm 82 76 86 74 83 84 145200000
VS
rb82cb81rwb82
136M
rb 82 55 84 81 77 87 136300000
gk 82 26 44 59 15 42 29900000
st 82 88 83 75 69 78 70700000
VS
cf 82 84 82 75 83 79 32400000
VS
cm 82 72 77 86 77 86 506000000
VS
cb82sw82
30.2M
cb 82 56 70 87 43 74 30200000
VS
cb 82 63 79 79 68 82 70900000
cb 82 29 74 77 50 85 32600000
gk 82 22 56 77 24 40 33200000