Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 12049 ครั้ง คนเล่น : 9246 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 7682 ครั้ง คนเล่น : 5834 คน
แพคไดมอนด์ฉลองครบรอบ 3 ปี Play! เล่นไปแล้ว : 8139 ครั้ง คนเล่น : 6240 คน
แพคแพลทีนัมฉลองครบรอบ 3 ปี Play! เล่นไปแล้ว : 0 ครั้ง คนเล่น : 0 คน
Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
VS
lw84cm82rw84cam84
31.7M
lw 84 77 81 63 87 84 31700000
VS
cf84st80rw84
47M
cf 84 86 82 71 89 79 47000000
VS
cb 84 61 76 87 76 87 321600000
st 83 87 78 84 73 81 31000000
st 83 89 81 87 74 78 575200000
st 83 86 85 83 84 73 115900000
VS
cm83cdm79
171M
cm 83 82 78 86 85 84 170600000
VS
lw 83 85 83 80 86 80 242400000
cdm 83 76 80 80 75 82 110900000
st 83 89 80 82 72 68 181000000
VS
lm82cm76cam81
170M
lm 82 76 86 74 83 84 169700000
VS
rb82cb81rwb82
128M
rb 82 55 84 81 77 87 127800000
gk 82 26 44 59 15 42 28900000
st 82 88 83 75 69 78 85100000
VS
cf 82 84 82 75 83 79 33300000
VS
cm 82 72 77 86 77 86 634000000
VS
cb82sw82
27.6M
cb 82 56 70 87 43 74 27600000
VS
cb 82 63 79 79 68 82 52300000
cb 82 29 74 77 50 85 28700000
gk 82 22 56 77 24 40 28900000