Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 22412 ครั้ง คนเล่น : 15646 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 14682 ครั้ง คนเล่น : 10762 คน
แพคไดมอนด์ฉลองครบรอบ 3 ปี Play! เล่นไปแล้ว : 15708 ครั้ง คนเล่น : 11593 คน
แพคแพลทีนัมฉลองครบรอบ 3 ปี Play! เล่นไปแล้ว : 7921 ครั้ง คนเล่น : 6256 คน
Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
VS
cf89st88lw89rw89
3.8B
cf 89 91 92 83 92 83 3790500000 900000000
cb 88 68 82 90 81 93 1822400000
VS
cb 88 58 85 86 67 92 4258200000 650000000
st 88 93 85 89 79 75 2915800000 1399900000
cdm 87 79 83 85 80 87 764700000
VS
rw87lw87cam86
1.8B
rw 87 90 91 85 93 88 1825400000
cb 87 31 78 81 54 92 312300000
gk 87 8 46 71 8 41 462000000
VS
lm86cm81cam85
2.6B
lm 86 79 91 83 89 89 2640700000
VS
rb86rm82cm82
2.1B
rb 86 60 89 85 80 91 2080900000
cb 86 59 84 87 64 88 6462700000
VS
cam86cm83lm86
416M
cam 86 83 84 80 85 87 416400000
cb 86 66 81 91 67 88 6707100000
st 86 92 81 87 77 84 284500000
st 86 88 83 87 88 75 238800000
st 86 92 84 90 77 82 7473900000 1906000000
cf 86 90 84 74 91 82 217600000 678000000 100600000 271100000 105700000
cb 86 55 80 90 71 86 3950000000
cb 86 51 79 82 67 92 352800000
VS
st 86 91 90 78 87 82 471000000