Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập
กล่องดำ กัปตัน เพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 16830 ครั้ง คนเล่น : 10797 คน
แพคแพลตินัม กัปตันเพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 12419 ครั้ง คนเล่น : 8477 คน
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 8108 ครั้ง คนเล่น : 6057 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 6236 ครั้ง คนเล่น : 4559 คน
Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
lw 84 86 86 81 87 82 518000000
VS
cam84lw84
1.6B
cam 84 81 85 74 91 82 1607000000
st 84 87 82 82 86 80 286100000
VS
cam84cm78cf83rf83
200M
cam 84 84 83 68 86 77 200100000
VS
rw 84 85 82 56 90 76 143400000
VS
cam 84 83 87 79 89 81 355500000
VS
cf84st83lw85rw85
571M
cf 84 85 88 78 89 80 571200000
st 84 89 83 85 74 73 626300000
VS
cam83cm82rw82lw82
98.3M
cam 83 64 80 64 85 83 98300000
gk 83 21 56 74 20 38 107900000
lb 83 73 90 79 79 89 160000000
VS
rb83rm77cm77
223M
rb 83 58 86 83 75 88 223100000
cb 83 57 78 84 61 81 391500000
VS
cb 83 54 77 84 64 83 348000000
VS
st83lw83lm81
1.4B
st 83 88 89 77 84 79 1411500000
VS
gk 83 12 65 71 14 51 97500000
VS
cb 83 46 78 85 56 78 1503000000
gk 83 8 32 62 13 28 177600000
cb 83 53 80 81 63 79 113900000
VS
cb 83 60 75 85 75 86 108600000