Tournament Best

Giorgio Chiellini

CB89
Tournament Best|Italy|14.8.1984(34)
Lương16187cm83kgTB
FO4 Player - Giorgio Chiellini
3
WorkrateLowHigh
ReputationWorld Class
 • Tốc độ73
 • Sút48
 • Chuyền58
 • Rê bóng63
 • Phòng thủ93
 • Thể lực86
  posnamefpovrsta
  CB168965
  CB148168
  CB118367