Tournament Best

Thiago

CM88CAM88CDM79
Tournament Best|Spain|11.4.1991(28)
Lương16174cm70kgTB
FO4 Player - Thiago
6
WorkrateMidMid
ReputationTop Class
 • Tốc độ75
 • Sút77
 • Chuyền88
 • Rê bóng92
 • Phòng thủ65
 • Thể lực66
  posnamefpovrsta
  CM
  FO4 Player - ThiagoThiago
  CM88CAM88CDM79
  168879
  CM
  FO4 Player - ThiagoThiago
  CM79CAM79CDM71
  117970