National Hero Debut

James Rodríguez

CAM90CM85RM88
NHD|Colombia|12.7.1991(27)
Lương18180cm75kgNhỏ
FO4 Player - James Rodríguez
11
WorkrateMidLow
ReputationWorld Class
 • Tốc độ83
 • Sút93
 • Chuyền90
 • Rê bóng90
 • Phòng thủ44
 • Thể lực73
  posnamefpovrsta
  CAM
  FO4 Player - J. RodríguezJ. Rodríguez
  CAM90CM85RM88
  189076
  CAM
  FO4 Player - J. RodríguezJ. Rodríguez
  CAM90RM88CM85
  179078
  CAM
  FO4 Player - J. RodríguezJ. Rodríguez
  CAM86CM82RM84
  158669
  CAM
  FO4 Player - J. RodríguezJ. Rodríguez
  CAM78CM74RM77
  107865