Stuart Armstrong
183cm
75Kg
30.3.1992
Scotland
Celtic
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE64AFTER68
cam68cdm62
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 3
st
66
r/lw
67
cf
67
r/lf
67
cam
68
r/lm
67
cm
67
cdm
62
r/lwb
63
r/lb
61
cb
57
gk
21
Người không phổiLiên tục tham gia vào các tình huống bóng, lên công về thủ mà không biết mệt mỏi
Sút xa (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền ngắn