Live Class

Hugo Lloris

GK78
Tottenham Hotspur|France|26.12.1986(32)
Lương8188cm82kgNhỏ
FO4 Player - Hugo Lloris
1
WorkrateMidMid
ReputationWorld Class
 • Bay người81
 • Bắt bóng77
 • Phát bóng63
 • Phản xạ84
 • Tốc độ58
 • Chọn vị trí76
  posnamefpovrsta
  GK128138
  GK118541
  GK87839