Live Class

Giorgio Chiellini

CB79
Juventus|Italy|14.8.1984(34)
Lương11187cm85kgTB
FO4 Player - Giorgio Chiellini
3
WorkrateMidHigh
ReputationWorld Class
 • Tốc độ63
 • Sút43
 • Chuyền52
 • Rê bóng54
 • Phòng thủ83
 • Thể lực75
  posnamefpovrsta
  CB168965
  CB148168
  CB117957