Live Class

Isco

CAM80CM77LW78
Real Madrid|Spain|21.4.1992(27)
Lương12176cm79kgTB
FO4 Player - Isco
22
WorkrateHighMid
ReputationTop Class
 • Tốc độ66
 • Sút74
 • Chuyền78
 • Rê bóng84
 • Phòng thủ56
 • Thể lực57
  posnamefpovrsta
  CM
  FO4 Player - IscoIsco
  CM86CAM88RM85
  168674
  CAM
  FO4 Player - IscoIsco
  CAM86
  168676
  CAM
  FO4 Player - IscoIsco
  CAM80CM77LW78
  128065