Ezequiel Barco
167cm
66Kg
29.3.1999
Argentina
Independiente
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE57AFTER65
lm65cm59cam65
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 2
st
59
r/lw
65
cf
64
r/lf
64
cam
65
r/lm
65
cm
59
cdm
48
r/lwb
53
r/lb
49
cb
39
gk
16
Sút xoáyChuyên gia cứa lòng
Kiến tạo (AI)Trung tâm trong những đợt lên bóng của đội, thực hiện các đường chuyền phát động tấn công