Han Chan Hee
180cm
72Kg
17.3.1997
Korea Republic
Jeonnam Dragons
Pref.Foot : L=4,R=5
BEFORE61AFTER66
cam66cm63
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 2
st
63
r/lw
66
cf
65
r/lf
65
cam
66
r/lm
65
cm
63
cdm
57
r/lwb
58
r/lb
56
cb
52
gk
21
Kiến tạo (AI)Trung tâm trong những đợt lên bóng của đội, thực hiện các đường chuyền phát động tấn công