Marcos Llorente
180cm
71Kg
30.1.1995
Spain
Real Madrid
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE69AFTER75
cdm75cm75
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
59
r/lw
65
cf
66
r/lf
66
cam
69
r/lm
68
cm
75
cdm
75
r/lwb
71
r/lb
70
cb
68
gk
22
Máy quétNhãn quan chiến thuật sắc bén và phản ứng cực nhanh để phòng ngự và cướp bóng của đối phương
Chuyền dài (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền bóng dài