Jorge Saenz
192cm
75Kg
17.11.1996
Spain
CD Tenerife
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE62AFTER66
cb66rb64
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 3
st
56
r/lw
57
cf
58
r/lf
58
cam
60
r/lm
60
cm
63
cdm
65
r/lwb
63
r/lb
64
cb
66
gk
19
Xoạc bóng (AI)Thường xuyên thực hiện pha xoạc bóng