Kellyn Acosta
178cm
68Kg
24.7.1995
United States
FC Dallas
Pref.Foot : L=5,R=5
BEFORE62AFTER65
cdm65cm65
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 3
st
64
r/lw
66
cf
65
r/lf
65
cam
66
r/lm
67
cm
65
cdm
65
r/lwb
67
r/lb
67
cb
64
gk
19
Người không phổiLiên tục tham gia vào các tình huống bóng, lên công về thủ mà không biết mệt mỏi
Sút xa (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền ngắn