Andreas Pereira
178cm
71Kg
1.1.1996
Brazil
Valencia CF
Pref.Foot : L=4,R=5
BEFORE64AFTER69
lm69cm68cam70
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 3
st
65
r/lw
69
cf
68
r/lf
68
cam
70
r/lm
69
cm
68
cdm
63
r/lwb
63
r/lb
61
cb
56
gk
21
Tinh tếCó thể thực hiện nhiều kỹ thuật
Sút xa (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền ngắn