Simon Falette
184cm
89Kg
19.2.1992
France
Eintracht Frankfurt
Pref.Foot : L=5,R=3
BEFORE65AFTER66
cb66
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
52
r/lw
49
cf
50
r/lf
50
cam
49
r/lm
51
cm
53
cdm
62
r/lwb
60
r/lb
62
cb
66
gk
20
Chiến binhSở hữu sức mạnh đáng nể, rất khó mất bóng trong các tình huống tranh chấp
Chuyền dài (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền bóng dài