Jeff Hendrick
185cm
79Kg
31.1.1992
Ireland Republic
Burnley
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE66AFTER68
cm68cam67
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
66
r/lw
66
cf
67
r/lf
67
cam
67
r/lm
67
cm
68
cdm
66
r/lwb
66
r/lb
65
cb
65
gk
20
Chuyền dài (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền bóng dài
Sút má ngoàiChuyên gia sút bóng bằng má ngoài bàn chân