Manuel Neuer
193cm
92Kg
27.3.1986
Germany
FC Bayern Munchen
Pref.Foot : L=4,R=5
BEFORE83AFTER83
gk83
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
36
r/lw
42
cf
42
r/lf
42
cam
48
r/lm
45
cm
48
cdm
40
r/lwb
36
r/lb
34
cb
34
gk
83
Thủ môn ném xaThủ môn có khả năng ném bóng xa