Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập

Manuel Neuer

Ngày sinh 27.3.1986(31) Chiều cao 193cm Cân nặng/ 92Kg
Thể hình Trung bình, Áo dài tay
4
5
gk78
Kỹ năng :
PLAYER GROWTHPGSIMULATION FIFAaddict.com
gk/78
  1. Đấu giải nàyGiải đấu
  2. Germany
  3. Bundesliga
  4. VS
+1 LV.1 BN+0
Chỉ số
Positions Positions
Chỉ số st
32
r/lw
37
cf
38
r/lf
38
cam
43
r/lm
40
cm
43
cdm
36
r/lwb
31
r/lb
30
cb
30
sw
29
gk
78
Dứt điểm
Lực sút
Sút xoáy
Sút xa
Vô-lê
Đá phạt
Penalty
Đánh đầu
Chọn vị trí
Tốc độ
Tăng tốc
Khéo léo
Phản ứng
Nhảy
Thể lực
Sức mạnh
Thăng bằng
Chuyền ngắn
Chuyền dài
Tạt bóng
Giữ bóng
Rê bóng
Cắt bóng
Tầm nhìn
Tranh bóng
Xoạc bóng
Kèm người
Quyết đoán
TM đổ người
TM bắt bóng
TM phát bóng
TM phản xạ
TM chọn vị trí
Chỉ số
Perf. Consistency
Attact 2 Defend 2
32
37
37
38
38
38
43
40
40
43
36
31
31
30
30
30
29
78
Positions Calculator

Grade 1 Price Chart From Korea Server (Last 31 day)

Chỉ số Thẻ Korea Thai Vietnam Singapore Indonesia
83
3,010,000 2,800,000 2,040,000 6,000,000 2,110,000
84
11,100,000 3,940,000 3,500,000 11,500,000 4,890,000
85
23,000,000 10,000,000 8,000,000 22,700,000 8,400,000
86
84,700,000 25,800,000 18,400,000 50,100,000 19,100,000
88
195,500,000 56,000,000 42,300,000 95,000,000 38,300,000
90
493,000,000 99,900,000 97,200,000 296,100,000 70,000,000
92
1,421,700,000 149,800,000 467,600,000 937,500,000 160,900,000
95
3,091,200,000 224,700,000 1,113,700,000 2,232,900,000 370,000,000
98
7,165,800,000 337,000,000 2,561,500,000 5,135,600,000 851,000,000
102
14,331,600,000 505,500,000 5,891,500,000 11,811,900,000 1,957,200,000

*Korea Server Update at about 23 hours ago

Reviews 1on1 Manager
Latest Reviews9
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Latest Reviews - Rank 1on16
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Latest Reviews - Rank Manager3
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Manuel Neuer Other Seasons Vị trí OVR
gk 84
gk 82
gk 82
gk 82
gk 80
gk 79
gk 79
gk 78
gk 77
gk 75
gk 74
gk 70
gk 69
gk 68
gk 68
gk 67
+13