Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập

Manuel Neuer

Ngày sinh 27.3.1986(31) Chiều cao 193cm Cân nặng/ 90Kg
Thể hình Trung bình, Áo dài tay
4
5
gk74
Kỹ năng :
PLAYER GROWTHPGSIMULATION FIFAaddict.com
gk/74
  1. Đấu giải nàyGiải đấu
  2. Germany
  3. Bundesliga
  4. VS
+1 LV.1 BN+0
Chỉ số
Positions Positions
Chỉ số st
27
r/lw
26
cf
27
r/lf
27
cam
27
r/lm
27
cm
27
cdm
26
r/lwb
25
r/lb
24
cb
24
sw
24
gk
74
Dứt điểm
Lực sút
Sút xoáy
Sút xa
Vô-lê
Đá phạt
Penalty
Đánh đầu
Chọn vị trí
Tốc độ
Tăng tốc
Khéo léo
Phản ứng
Nhảy
Thể lực
Sức mạnh
Thăng bằng
Chuyền ngắn
Chuyền dài
Tạt bóng
Giữ bóng
Rê bóng
Cắt bóng
Tầm nhìn
Tranh bóng
Xoạc bóng
Kèm người
Quyết đoán
TM đổ người
TM bắt bóng
TM phát bóng
TM phản xạ
TM chọn vị trí
Chỉ số
Perf. Consistency
Attact 2 Defend 2
27
26
26
27
27
27
27
27
27
27
26
25
25
24
24
24
24
74
Positions Calculator

Grade 1 Price Chart From Korea Server (Last 31 day)

Chỉ số Thẻ Korea Thai Vietnam Singapore Indonesia
79
1,780,000 730,000 500,000 910,000 1,600
80
8,100,000 1,330,000 1,300,000 2,000,000 15,000
81
21,000,000 3,790,000 3,420,000 3,200,000 150,000
82
67,700,000 10,500,000 8,500,000 8,900,000 1,500,000
84
159,700,000 30,300,000 22,400,000 33,000,000 15,000,000
86
434,500,000 74,400,000 208,500,000 68,000,000 96,700,000
88
874,800,000 223,200,000 490,200,000 290,200,000 290,200,000
91
2,414,400,000 669,600,000 2,442,000,000 870,500,000 870,500,000
94
4,863,200,000 2,008,800,000 6,019,700,000 2,611,400,000 2,611,400,000
98
9,726,400,000 6,026,400,000 13,845,300,000 7,834,300,000 7,834,300,000

*Korea Server Update at about 10 hours ago

Reviews 1on1 Manager
Latest Reviews
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Latest Reviews - Rank 1on1
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Latest Reviews - Rank Manager
No reviews have been posted yet. Please feel free to review first!
Manuel Neuer Other Seasons Vị trí OVR
gk 84
gk 82
gk 82
gk 82
gk 80
gk 79
gk 79
gk 78
gk 77
gk 75
gk 74
gk 70
gk 69
gk 68
gk 68
gk 67
+13
FO3DB