Tính thuế FO3

Enter numbers only, and more than 1000EP

Giá
Hoa hồng
Giảm giá
Coupon
Thu nhập
กล่องดำ กัปตัน เพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 12829 ครั้ง คนเล่น : 8479 คน
แพคแพลตินัม กัปตันเพลเยอร์ Play! เล่นไปแล้ว : 8861 ครั้ง คนเล่น : 6104 คน
แพคไดมอนด์ นักเตะ EC&16TH Play! เล่นไปแล้ว : 6119 ครั้ง คนเล่น : 4545 คน
แพคแพลทินัมเดือนกันยายน Play! เล่นไปแล้ว : 4986 ครั้ง คนเล่น : 3621 คน
Tiết
Giá thấpcao caothấp
Vị trí Chỉ số Dứt điểm Tốc độ Sức mạnh Rê bóng Thể lực
lw 84 86 86 81 87 82 477400000
VS
cam84lw84
1.2B
cam 84 81 85 74 91 82 1169300000
st 84 87 82 82 86 80 228400000
VS
cam84cm78cf83rf83
187M
cam 84 84 83 68 86 77 186600000
VS
rw 84 85 82 56 90 76 109800000
VS
cam 84 83 87 79 89 81 287900000
VS
cf84st83lw85rw85
487M
cf 84 85 88 78 89 80 486600000
st 84 89 83 85 74 73 659800000
VS
cam83cm82rw82lw82
89M
cam 83 64 80 64 85 83 89000000
VS
gk 83 21 56 74 20 38 94300000
lb 83 73 90 79 79 89 140500000
VS
rb83rm77cm77
268M
rb 83 58 86 83 75 88 267600000
cb 83 57 78 84 61 81 322000000
VS
cb 83 54 77 84 64 83 313700000
VS
st83lw83lm81
1.1B
st 83 88 89 77 84 79 1055600000
VS
gk 83 12 65 71 14 51 93000000
VS
cb 83 46 78 85 56 78 1446200000
gk 83 8 32 62 13 28 162000000
cb 83 53 80 81 63 79 102900000
VS
cb 83 60 75 85 75 86 114600000