Gianluigi Buffon
192cm
92Kg
28.1.1978 (41)
Italy
Paris Saint-Germain
Pref.Foot : L=2,R=5
BEFORE80AFTER78
GK78
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 1 Defend 1
st
29
r/lw
30
cf
31
r/lf
30
cam
33
r/lm
32
cm
33
cdm
31
r/lwb
28
r/lb
27
cb
28
gk
78
TM lưu ý tạt bóngTM ít lao ra khi bị tạt bóng mà giữ vị trí trong khung gỗ