Theo Hernandez
184cm
78Kg
6.10.1997
France
Real Madrid
Pref.Foot : L=5,R=3
BEFORE67AFTER76
lb76
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
66
r/lw
69
cf
66
r/lf
66
cam
65
r/lm
69
cm
65
cdm
71
r/lwb
76
r/lb
76
cb
74
gk
20
Bức tường thépKhả năng tranh bóng, cản phá và cắt bóng xuất sắc