Jorge
184cm
60Kg
28.3.1996
Brazil
AS Monaco Football Club SA
Pref.Foot : L=5,R=3
BEFORE64AFTER72
lb72
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 2
st
61
r/lw
67
cf
65
r/lf
65
cam
65
r/lm
68
cm
66
cdm
69
r/lwb
72
r/lb
72
cb
67
gk
20
Nghệ sĩCó khả năng thực hiện cú đá xe đạp chổng ngược hoặc bay người cản phá một cách ảo diệu
Tạt bóng sớm (AI)Thực hiện pha tạt bóng sớm (từ xa) rất chuẩn