Cristian Roldan
173cm
75Kg
3.6.1995
United States
Seattle Sounders FC
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE62AFTER65
cdm65cm64
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 3
st
63
r/lw
64
cf
64
r/lf
64
cam
63
r/lm
65
cm
64
cdm
65
r/lwb
66
r/lb
66
cb
64
gk
22
Người không phổiLiên tục tham gia vào các tình huống bóng, lên công về thủ mà không biết mệt mỏi