Wilfred Ndidi
183cm
74Kg
16.12.1996
Nigeria
Leicester City
Pref.Foot : L=4,R=5
BEFORE67AFTER70
cdm70cm67
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 3
st
63
r/lw
63
cf
64
r/lf
64
cam
64
r/lm
64
cm
67
cdm
70
r/lwb
68
r/lb
69
cb
70
gk
22
Ném biên xaCó thể thực hiện quả ném biên xa
Chuyền dài (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền bóng dài
Sút xa (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền ngắn