Valentin Rongier
173cm
70Kg
7.12.1994
France
FC Nantes
Pref.Foot : L=4,R=5
BEFORE64AFTER70
cm70cdm68
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 3
st
62
r/lw
66
cf
67
r/lf
67
cam
69
r/lm
66
cm
70
cdm
68
r/lwb
66
r/lb
65
cb
62
gk
20
Dễ chấn thươngDễ bị chấn thương khi va chạm
Kiến tạo (AI)Trung tâm trong những đợt lên bóng của đội, thực hiện các đường chuyền phát động tấn công