Gonzalo Bettini
171cm
74Kg
26.9.1992
Argentina
Club Atletico Banfield
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE62AFTER65
rb65
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 2
st
54
r/lw
60
cf
57
r/lf
57
cam
60
r/lm
62
cm
61
cdm
63
r/lwb
66
r/lb
65
cb
62
gk
21
Lãnh đạoPhẩm chất đội trưởng của đội, có khả năng lãnh đạo tốt