Corentin Tolisso
181cm
78Kg
3.8.1994
France
FC Bayern Munchen
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE76AFTER78
cm78cdm73
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 2
st
77
r/lw
76
cf
77
r/lf
77
cam
77
r/lm
76
cm
78
cdm
73
r/lwb
73
r/lb
73
cb
70
gk
22
Sút xa (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền ngắn
Đánh đầu mạnhChuyên gia đánh đầu