Leo Dubois
178cm
65Kg
14.9.1994
France
FC Nantes
Pref.Foot : L=4,R=5
BEFORE63AFTER66
rb66lb66
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 2
st
58
r/lw
63
cf
61
r/lf
61
cam
63
r/lm
64
cm
66
cdm
67
r/lwb
67
r/lb
66
cb
63
gk
21
Ném biên xaCó thể thực hiện quả ném biên xa
Cứng cỏiKhó bị chấn thương khi va chạm