Andreas Christensen
188cm
78Kg
10.4.1996
Denmark
Chelsea
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE71AFTER77
cb77cdm74
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 1 Defend 2
st
54
r/lw
57
cf
56
r/lf
56
cam
60
r/lm
61
cm
65
cdm
74
r/lwb
70
r/lb
72
cb
77
gk
20
Chuyên gia không chiếnKỹ năng nhảy cao và đánh đầu chuẩn xác, chiếm lợi thế trong những pha bóng bổng