Roman Zobnin
182cm
72Kg
11.2.1994
Russia
Other Team
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE63AFTER70
cdm70cm69lm68
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 3
st
61
r/lw
66
cf
65
r/lf
65
cam
67
r/lm
68
cm
69
cdm
70
r/lwb
70
r/lb
69
cb
68
gk
21
Người không phổiLiên tục tham gia vào các tình huống bóng, lên công về thủ mà không biết mệt mỏi