Saul
181cm
70Kg
21.11.1994
Spain
Atletico Madrid
Pref.Foot : L=5,R=4
BEFORE75AFTER79
cm79rm76lm76
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 3
st
74
r/lw
76
cf
76
r/lf
76
cam
78
r/lm
76
cm
79
cdm
76
r/lwb
75
r/lb
74
cb
73
gk
21
Bậc thầyLà trung tâm trong lối chơi của đội, xuất chúng trong khâu kiến tạo cơ hội cho đồng đội