Kelyn Rowe
173cm
70Kg
2.12.1991
United States
New England Revolution
Pref.Foot : L=4,R=5
BEFORE62AFTER65
cm65cam64lb61
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 3
st
62
r/lw
64
cf
64
r/lf
64
cam
64
r/lm
64
cm
65
cdm
62
r/lwb
62
r/lb
61
cb
58
gk
22
Sút xa (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền ngắn
Kiến tạo (AI)Trung tâm trong những đợt lên bóng của đội, thực hiện các đường chuyền phát động tấn công