Samuel Umtiti
182cm
75Kg
14.11.1993
France
FC Barcelona
Pref.Foot : L=5,R=3
BEFORE76AFTER78
cb78
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 3
st
65
r/lw
64
cf
64
r/lf
64
cam
64
r/lm
65
cm
68
cdm
75
r/lwb
73
r/lb
75
cb
78
gk
23
Bức tường thépKhả năng tranh bóng, cản phá và cắt bóng xuất sắc
Sút má ngoàiChuyên gia sút bóng bằng má ngoài bàn chân