Antonio Rudiger
190cm
85Kg
3.3.1993
Germany
Chelsea
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE71AFTER76
cb76rb72
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 3
st
57
r/lw
58
cf
56
r/lf
56
cam
58
r/lm
60
cm
62
cdm
72
r/lwb
71
r/lb
72
cb
76
gk
23
Máy quétNhãn quan chiến thuật sắc bén và phản ứng cực nhanh để phòng ngự và cướp bóng của đối phương
Chuyền dài (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền bóng dài