Takashi Inui
169cm
63Kg
4.6.1988
Japan
SD Eibar
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE69AFTER70
lm70rm70
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
63
r/lw
70
cf
68
r/lf
68
cam
70
r/lm
70
cm
66
cdm
54
r/lwb
57
r/lb
53
cb
43
gk
21
Nghệ sĩCó khả năng thực hiện cú đá xe đạp chổng ngược hoặc bay người cản phá một cách ảo diệu