John Stones
188cm
75Kg
28.5.1994
England
Manchester City
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE71AFTER77
cb77
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 2
st
59
r/lw
62
cf
61
r/lf
61
cam
63
r/lm
64
cm
68
cdm
75
r/lwb
73
r/lb
74
cb
77
gk
21
Bức tường thépKhả năng tranh bóng, cản phá và cắt bóng xuất sắc
Cứng cỏiKhó bị chấn thương khi va chạm