Valentin Eysseric
181cm
73Kg
25.3.1992
France
Fiorentina
Pref.Foot : L=4,R=5
BEFORE68AFTER70
rw70lw70cam70
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 3 Defend 2
st
67
r/lw
70
cf
69
r/lf
69
cam
70
r/lm
70
cm
66
cdm
55
r/lwb
55
r/lb
52
cb
46
gk
21
Tinh tếCó thể thực hiện nhiều kỹ thuật
Sút xa (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền ngắn