Frederik Sorensen
194cm
88Kg
14.4.1992
Denmark
1. FC Koln
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE72AFTER76
cb76rb76
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
55
r/lw
58
cf
56
r/lf
56
cam
58
r/lm
63
cm
65
cdm
74
r/lwb
75
r/lb
76
cb
76
gk
21
Bức tường thépKhả năng tranh bóng, cản phá và cắt bóng xuất sắc
Ném biên xaCó thể thực hiện quả ném biên xa
Chuyền dài (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền bóng dài
Đánh đầu mạnhChuyên gia đánh đầu