Nacho Fernandez
179cm
75Kg
18.1.1990
Spain
Real Madrid
Pref.Foot : L=4,R=5
BEFORE74AFTER76
cb76lb73rb73
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
55
r/lw
56
cf
54
r/lf
54
cam
55
r/lm
59
cm
60
cdm
71
r/lwb
71
r/lb
73
cb
76
gk
21
Cứng cỏiKhó bị chấn thương khi va chạm
Lãnh đạoPhẩm chất đội trưởng của đội, có khả năng lãnh đạo tốt