Jan Oblak
189cm
82Kg
7.1.1993
Slovenia
Atletico Madrid
Pref.Foot : L=3,R=5
BEFORE79AFTER82
gk82
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 2 Defend 2
st
27
r/lw
29
cf
29
r/lf
29
cam
31
r/lm
30
cm
30
cdm
30
r/lwb
29
r/lb
29
cb
30
gk
82
Đấm bóngThủ môn có kỹ năng đấm bóng lợi hại
Thủ môn ném xaThủ môn có khả năng ném bóng xa