Maxime Gonalons
187cm
76Kg
10.3.1989
France
Roma
Pref.Foot : L=4,R=5
BEFORE78AFTER79
cdm79
FIFAaddict.com
BA
Work Rate : Attack 1 Defend 3
st
68
r/lw
67
cf
69
r/lf
69
cam
70
r/lm
69
cm
75
cdm
79
r/lwb
75
r/lb
76
cb
78
gk
20
Máy quétNhãn quan chiến thuật sắc bén và phản ứng cực nhanh để phòng ngự và cướp bóng của đối phương
Bức tường thépKhả năng tranh bóng, cản phá và cắt bóng xuất sắc
Cứng cỏiKhó bị chấn thương khi va chạm
Chuyền dài (AI)Thường xuyên thực hiện đường chuyền bóng dài